Inloggen

Zoek en vind

Uitgebreid zoeken

Disclaimer

Disclaimer voor PersoneelExpert.nl.com


Algemeen


Personeelexpert.nl, hierna te noemen Personeelexpert.nl, verleent u hierbij toegang tot Personeelexpert.nl (de Website)  en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Personeelexpert.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid


Personeelexpert.nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.


In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Personeelexpert.nl.  Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Personeelexpert.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Copyright Personeelexpert.nl - Alle rechten voorbehouden Gratis voor werkgevers als werknemers